OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie stosuj żadnego innego płynu niż zalecany płyn hamulcowy, gdyż zmniejszy to skuteczność hamowania. Zastosowanie niewłaściwego płynu mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Stosuj jedynie płyn hamulcowy pochodzący ze szczelnego pojemnika. Zanieczyszczenie brudem, wodą, produktami naftowymi lub innymi materiałami może spowodować uszkodzenie lub awarię układu hamulcowego. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli poziom płynu jest poniżej znaku MIN lub powyżej znaku MAX na zbiorniku płynu hamulcowego, działanie układu hamulcowego może być nieprawidłowe.

  1. Zaparkuj pojazd na płaskiej powierzchni.
Image Shown Without Description
  1. Spójrz na zbiornik płynu hamulcowego, aby określić poziom płynu hamulcowego względem oznaczeń MIN i MAX na zbiorniku.
Wskazówka:   Aby uniknąć zanieczyszczenia płynem, korek zbiornika musi być założony i szczelnie zamknięty; należy go zdejmować wyłącznie w celu dolania płynu.
Stosuj wyłącznie płyn zgodny ze specyfikacjami naszej firmy.   Patrz   Specyfikacja płynu hamulcowego