Zaleca się ręczne mycie pojazdu, jednak można korzystać z myjek ciśnieniowych pod warunkiem przestrzegania poniższych zaleceń:
  • Należy stosować dysze o kącie strumienia co najmniej 40 °.
  • Trzymaj dyszę w odległości 30 cm i pod kątem 90 ° do pojazdu.
  • Ciśnienie wody nie może przekraczać 6.895 kPa.
  • Temperatura wody nie może być wyższa niż 23 °C.
Wskazówka:   Trzymanie dyszy myjki ciśnieniowej pod kątem w stosunku do powierzchni pojazdu może doprowadzić do uszkodzenia aplikacji graficznych oraz odklejenia ich krawędzi.