Jeśli planujesz wyłączenie pojazdu z eksploatacji przez 30 dni lub dłużej, przeczytaj poniższe zalecenia dotyczące konserwacji, aby zapewnić, że Twój pojazd pozostanie w dobrym stanie technicznym.
Projektujemy i testujemy wszystkie pojazdy oraz ich podzespoły z myślą o zapewnieniu niezawodności podczas regularnego użytkowania. W różnych warunkach długotrwałe przechowywanie może prowadzić do pogorszenia osiągów lub awarii, o ile nie zostaną przedsięwzięte określone środki zaradcze w celu ochrony elementów pojazdu.
Ogólne
 • Wszystkie pojazdy należy przechowywać w suchym miejscu o dobrej wentylacji.
 • O ile to możliwe, należy je chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
 • Jeżeli pojazdy są przechowywane na zewnątrz, wymagają regularnej konserwacji w celu zabezpieczenia przed korozją i uszkodzeniem.
Nadwozie
 • Umyj dokładnie pojazd, aby usunąć brud, smar, olej, smołę lub błoto z powierzchni zewnętrznych, tylnych nadkoli oraz spodniej strony przednich błotników.
 • Okresowo myj pojazd przechowywany w odsłoniętych miejscach.
 • Fragmenty odsłoniętego lub zagruntowanego metalu zamaluj lakierem do zaprawek, aby nie dopuścić do powstania korozji.
 • Pokryj elementy chromowane i ze stali nierdzewnej grubą warstwą wosku samochodowego, aby zapobiec odbarwieniu.W miarę potrzeby uzupełnij powłokę wosku po umyciu pojazdu.
 • Nasmaruj wszystkie zawiasy oraz zatrzaski pokrywy komory silnika, drzwi i pokrywy bagażnika lekkim olejem.
 • Osłoń tapicerkę wnętrza, aby zapobiec blaknięciu.
 • Dopilnuj, aby wszystkie gumowe części były wolne od oleju i rozpuszczalników.
Układ chłodzenia
 • Chroń przed ujemnymi temperaturami.
 • Po zakończeniu przechowywania pojazdu sprawdź poziom płynu chłodzącego. Sprawdź, czy nie ma wycieków z układu chłodzenia, i czy poziom płynu jest zgodny z zaleceniami.
Układy akumulatorów
Zalecamy następujące działania dotyczące Twojego pojazdu:
 • W przypadku przechowywania pojazdu przez ponad 30 dni stan naładowania powinien wynosić około 50%. Ponadto zalecamy odłączenie akumulatora 12 V, co zmniejszy obciążenie systemu akumulatora wysokonapięciowego.
Wskazówka:   Upewnij się, że pojazd został wyłączony i drzwi zostały zamknięte co najmniej na pięć minut przed odłączeniem akumulatora 12 V.
Akumulator 12 V
 • Sprawdź i doładuj w razie potrzeby. Utrzymuj połączenia w czystości.
Wskazówka:   Jeśli przewody akumulatora zostaną odłączone, konieczne będzie zresetowanie funkcji pamięci.
Hamulce
 • Upewnij się, że hamulce i hamulec postojowy są całkowicie zwolnione.
Wskazówka:   Jeśli planujesz zaparkowanie pojazdu na dłuższy czas po umyciu pojazdu lub kół, wykonaj przedtem kilkuminutową jazdę, aby zmniejszyć ryzyko korozji tarcz, klocków i okładzin hamulcowych.
Opony
 • Utrzymuj zalecane ciśnienie powietrza.
Różne
 • Dopilnuj, aby wszystkie drążki, linki, dźwignie i trzpienie pod pojazdem były pokryte smarem, aby zapobiec korozji.
 • Przemieszczaj pojazd o co najmniej 7,5 m co 15 dni, aby nasmarować części ruchome i zapobiec korozji.