OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W zależności od rodzaju i rozmiarów uszkodzenia, w niektórych oponach można dokonać tylko częściowego uszczelnienia lub może okazać się to niemożliwe. Utrata ciśnienia w oponie może wpłynąć na prowadzenie samochodu i doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie stosuj zestawu, jeżeli opona została już uszkodzona, np. w wyniku niedopompowania podczas jazdy. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia lub śmierć.

Nie próbuj naprawiać przebić większych niż 6 mm ani uszkodzeń bocznych ścian opony.
Zestawu można używać jedynie do uszczelniania przebić w obrębie bieżnika opony.
Używaj wyłącznie zestawu dostarczonego z pojazdem.
W kanistrze należącym do zestawu do tymczasowych napraw opon znajduje się ilość środka uszczelniającego wystarczającą do naprawienia tylko jednej opony.
Po zastosowaniu środka uszczelniającego czujnik układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach i trzonek zaworu na kole musi zostać wymieniony przez Autoryzowanego Dealera.