Wskazówki dotyczące zastosowania zestawu
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie zestawu, należy przestrzegać następujących zasad:
 • Przed zastosowaniem zestawu dopilnuj, by pojazd znajdował się w bezpiecznym miejscu poza drogą i z dala od ruchu drogowego.
 • Nie usuwaj ciał obcych, takich jak gwoździe lub śruby, z opony.
 • Nie pozwalaj, aby sprężarka pracowała w sposób ciągły dłużej niż 15 min. Zapobiega to przegrzaniu sprężarki.
 • Korzystaj z zestawu wyłącznie wtedy, gdy temperatura otoczenia mieści się w zakresie od -30 °C do 70 °C.
 • Środka uszczelniającego można używać jedynie przed jego terminem przydatności. Termin przydatności jest podany na nalepce znajdującej się na kanistrze środka uszczelniającego i widocznej przez prostokątne okienko na spodzie sprężarki. Regularnie sprawdzaj termin przydatności i wymień kanister, gdy upłynie termin przydatności środka uszczelniającego.
Wskazówka:   Środek uszczelniający zawiera lateks. Zastosuj odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć reakcji alergicznej.
Image Shown Without Description  Pompując oponę lub inny przedmiot, ustaw wybierak w położeniu powietrza.
W przypadku przebicia opony
Za pomocą zestawu można w dwóch etapach naprawić przebicie opony w obrębie bieżnika.
 • W pierwszym etapie opona zostaje ponownie napompowana środkiem uszczelniającym i powietrzem. Po napompowaniu opony przejedź krótki odcinek, ok. 6 km, aby rozprowadzić środek uszczelniający w oponie.
 • W drugim etapie sprawdź ciśnienie w oponie i w razie potrzeby wyreguluj zgodnie ze specyfikacjami pojazdu.
Pierwszy etap: napompowanie opony środkiem uszczelniającym i powietrzem
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie stój bezpośrednio nad zestawem podczas pompowania opony. Jeśli zauważysz nietypowe wybrzuszenia lub zniekształcenia ścian bocznych opony podczas pompowania, przerwij i zadzwoń po pomoc drogową.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli nie uda się napompować opony do zalecanego ciśnienia w ciągu 15 minut, przerwij i zadzwoń po pomoc drogową.

Zaparkuj pojazd w bezpiecznym, płaskim miejscu, z dala od ruchu drogowego.
Włącz światła awaryjne. Włącz hamulec postojowy i wyłącz pojazd. Obejrzyj przebitą oponę pod kątem widocznych uszkodzeń.
Jeśli przebicie znajduje się w ścianie bocznej opony, przerwij i zadzwoń po pomoc drogową.
 1. Zdejmij pokrywkę zaworu z zaworu opony.
 1. Odwiń dwufunkcyjny przewód elastyczny (czarny) znajdujący się z tyłu obudowy sprężarki.
 1. Zamocuj przewód do zaworu opony, obracając złącze w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dobrze dokręć złącze.
Image Shown Without Description
 1. Podłącz przewód zasilania do gniazda 12 V w pojeździe.
 1. Zdejmij nalepkę ostrzegawczą znajdującą się na obudowie i umieść ją na górze zestawu wskaźników lub pośrodku tablicy rozdzielczej.
Image Shown Without Description
 1. Obróć pokrętło (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w położenie środka uszczelniającego. Włącz zestaw, naciskając przycisk (B).
 1. Napompuj oponę do ciśnienia wymienionego na etykiecie z informacjami dotyczącymi opon znajdującej się na drzwiach kierowcy lub w obszarze otworu drzwiowego. Sprawdź ostateczne ciśnienie powietrza w oponie, gdy sprężarka jest wyłączona, aby uzyskać prawidłowy odczyt.
Image Shown Without Description
 1. Po osiągnięciu zalecanego ciśnienia powietrza w oponie wyłącz zestaw, odłącz przewód zasilania i odłącz przewód elastyczny od zaworu opony. Załóż pokrywkę zaworu na zaworze i schowaj zestaw w schowku z tyłu pojazdu.
 1. Przejedź 6 km, aby równo rozprowadzić środek uszczelniający wewnątrz opony.
Wskazówka:   Jeśli doświadczysz nietypowych drgań, zakłóceń lub hałasu podczas jazdy, zmniejsz prędkość, aby bezpiecznie zatrzymać się na poboczu i wezwać pomoc drogową. Nie przystępuj do drugiego etapu tej procedury.
Drugi etap: sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponie za pomocą zestawu do pompowania
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli nie uda się napompować opony do zalecanego ciśnienia w ciągu 15 minut, przerwij i zadzwoń po pomoc drogową.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Wtyczka zasilania może się rozgrzać po użytkowaniu i należy zachować ostrożność podczas jej odłączania.

Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach w następujący sposób:
Image Shown Without Description
 1. Zdejmij pokrywkę zaworu z zaworu opony.
 1. Mocno dokręć przewód elastyczny sprężarki powietrza do trzonka zaworu, obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 1. Naciśnij i obróć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w położenie powietrza.
 1. W razie potrzeby włącz sprężarkę i napompuj oponę do zalecanego ciśnienia.
 1. Odłącz przewody, załóż pokrywkę zaworu na oponie i schowaj zestaw w schowku z tyłu pojazdu.
Po uszczelnieniu opony
Po zastosowaniu zestawu do uszczelnienia opony wymień kanister ze środkiem uszczelniającym. Kanistry środka uszczelniającego i części zamienne można uzyskać u Autoryzowanego Dealera. Puste kanistry po środku uszczelniającym można wyrzucić do śmieci domowych. Jednak kanistry nadal zawierające płynny środek uszczelniający należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami o pozbywaniu się odpadów.
Wyjmowanie kanistra ze środkiem uszczelniającym z zestawu
Image Shown Without Description
 1. Odwiń dwufunkcyjny przewód elastyczny (czarny) z obudowy sprężarki.
Image Shown Without Description
 1. Odwiń przewód zasilania.
Image Shown Without Description
 1. Zdejmij tylną pokrywę.
Image Shown Without Description
 1. Obróć kanister ze środkiem uszczelniającym o 90 stopni i wyciągnij z obudowy.
Wkładanie kanistra ze środkiem uszczelniającym do zestawu
 1. Trzymając kanister prostopadle do obudowy, włóż dyszę kanistra w złącze i popychaj, aż będzie zamocowana.
 1. Obróć kanister o 90 stopni, wkładając go do obudowy.
Image Shown Without Description
 1. Załóż tylną pokrywę.
Image Shown Without Description
 1. Zawiń dwufunkcyjny przewód elastyczny (czarny) wokół kanału na spodzie obudowy.
Image Shown Without Description
 1. Zawiń przewód zasilania wokół obudowy i schowaj wtyczkę zasilania.