Procedurę resetowania układu należy wykonać po każdorazowej wymianie opon lub regulacji ciśnienia powietrza w oponach.
Aby zachować odpowiednią zdolność przewożenia ładunku, konieczne może być zastosowanie różnych wartości ciśnienia powietrza w oponach kół przednich i kół tylnych. W takich wypadkach układ zapala lampkę ostrzegawczą przy różnych ciśnieniach dla opon kół przednich i tylnych.
Jeżeli opony zostaną zamienione miejscami, należy zresetować układ w celu ponownego zaprogramowania położeń czujników ciśnienia powietrza w oponach. Układ nie rozpoznaje gdzie znajduje się dany czujnik ciśnienia, i zakłada, że wartości ciśnienia powietrza w oponach zostały ustawione prawidłowo.
Wykonywanie procedury resetowania
  1. Włącz zapłon.
  1. Przejdź do menu kontroli ciśnienia powietrza w oponach na wyświetlaczu informacyjnym.   Patrz   Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach – komunikaty informacyjne
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż pojawi się komunikat potwierdzenia. Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w przycisk resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż pojawi się komunikat potwierdzenia.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK