Podczas holowania pojazdu stosuj się do poniższych wytycznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenia pojazdu, których nie obejmuje gwarancja.
Wskazówka:   Prawidłowo zamocuj swój pojazd do pojazdu holującego.
Wskazówka:   Jeśli nie masz pewności co do konfiguracji pojazdu, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.