OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zawsze odłączaj akumulator przed obsługą bezpieczników wysokoprądowych.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, zawsze zakładaj pokrywę skrzynki rozdzielczej zasilania przed ponownym podłączeniem akumulatora lub przystąpieniem do napełniania zbiorników płynów.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zawsze wymieniaj bezpiecznik na nowy o określonym zalecanym amperażu. Zastosowanie bezpiecznika o wyższym amperażu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia instalacji elektrycznej, a nawet pożaru.