Usługa pojazdu połączonego z siecią i powiązane funkcje wymagają kompatybilnej sieci w pojeździe.
Niektóre funkcje zdalne wymagają aktywacji dodatkowej usługi. Zaloguj się na swoim koncie Ford w celu uzyskania szczegółowych informacji. Mogą obowiązywać pewne ograniczenia, warunki stron trzecich oraz stawki za przesyłanie wiadomości i transfer danych.