Dotknij menu pojazdu w lewym górnym rogu ekranu.
  1. Naciśnij Łączność.
  1. Naciśnij Funkcje pojazdu z dostępem do Internetu.
  1. Włącz lub wyłącz łączność z pojazdem.