Otwórz menu aplikacji na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Łączność.
  1. Naciśnij Zarządzaj sieciami Wi-Fi.
  1. Włącz Wi-Fi.
  1. Naciśnij Zobacz dostępne sieci.
  1. Wybierz dostępną sieć Wi-Fi.
Wskazówka:   Wprowadź hasło do sieci, aby nawiązać połączenie z zabezpieczoną siecią.