1. Naciśnij i zwolnij przycisk odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania.
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania.
  1. Zwolnij przycisk, gdy okna zaczną się otwierać.
Naciśnij przycisk ryglowania lub odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania, aby zatrzymać otwieranie globalne.
Wskazówka:   Z funkcji globalnego otwierania można korzystać przez chwilę po odryglowaniu pojazdu za pomocą pilota zdalnego sterowania.