OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zamykając okna sterowane elektrycznie, należy sprawdzić, czy na ich drodze nie ma przeszkód i upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu otworów okiennych. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ryglowania na pilocie zdalnego sterowania.
  1. Zwolnij przycisk, gdy okna zaczną się zamykać.
Naciśnij przycisk ryglowania lub odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania, aby zatrzymać zamykanie globalne.
Wskazówka:   Podczas globalnego zamykania funkcja cofania przed przeszkodą jest aktywna.   Patrz   Czym jest funkcja cofania okna przed przeszkodą