Gdy pojazd jest włączony, gniazdo zasilania może służyć do zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych prądem o napięciu 12 V i natężeniu maksymalnie do 15 A. Nie korzystaj z gniazda zasilania w sposób przekraczający możliwości pojazdu zasilania prądem stałym o napięciu 12 V i mocy 180 W, gdyż może to spowodować przepalenie bezpiecznika. Nie podłączaj żadnego urządzenia, które doprowadza zasilanie do pojazdu przez gniazda zasilania. Może to spowodować uszkodzenie układów pojazdu. Nie zawieszaj żadnych urządzeń na wtyczce urządzenia. Osłonki gniazda zasilania muszą być zawsze zamknięte, gdy gniazdo nie jest używane. Nie wkładaj innych przedmiotów niż wtyczka używanego urządzenia do gniazda zasilania.
Aby nie dopuścić do rozładowania akumulatora:
  • Nie używaj gniazda zasilania dłużej niż jest to konieczne, gdy pojazd jest wyłączony.
  • Nie pozostawiaj podłączonych urządzeń na noc lub gdy pojazd jest zaparkowany na dłuższy czas.