System alarmowy informuje użytkownika o wtargnięciu osób niepowołanych do pojazdu.