Alarm obwodowy wykrywa próby uzyskania dostępu do pojazdu przez osoby nieupoważnione.