Wewnętrzne czujniki wykrywają ruch wewnątrz pojazdu.
Czujniki wewnętrzne znajdują się w konsoli górnej.
Wskazówka:   Nie zakrywaj wewnętrznych czujników.