Alarm zasilany przez akumulator to dodatkowy system alarmowy, który ma własny akumulator. Może wykryć odłączenie akumulatora 12 V pojazdu w celu unieszkodliwienia systemu alarmowego.