Alarm jest gotowy do uzbrojenia, gdy pojazd jest wyłączony.
Aby uzbroić alarm, zarygluj pojazd za pomocą pilota zdalnego sterowania.