Wskazówka:   Wyświetlacz zestawu wskaźników może wyświetlać informacje w kilku różnych układach. Pokazano maksymalnie złożony układ.
Wskazówka:   Wyświetlacz zestawu wskaźników zmienia się w zależności od ustawień funkcji wybranych na ekranie środkowego wyświetlacza lub ustawionych za pomocą elementów sterowania na kierownicy.   Patrz   Widok ogólny środkowego wyświetlacza
Image Shown Without Description
AObszar wyświetlania zasięgu.
BObszar wyświetlania komunikatów.
CObszar asystenta kierowcy.
DObszar wyświetlania prędkości pojazdu.
EObszar komunikatów asystenta kierowcy.
FWskaźnik biegów.
GWskaźnik przebiegu.
HPasek informacji.
IWskaźnik akumulatora wysokonapięciowego.
JKompas lub temperatura otoczenia.