Wyświetla stan naładowania akumulatora wysokonapięciowego w postaci wskaźnika lub wartości procentowej. Całkowite naładowanie lub poziom 100% oznacza łączną ilość energii, jaką uzyskuje się po podłączeniu pojazdu do sieci.
Wskaźnik jest normalnie niebieski. Po osiągnięciu niskiego poziomu naładowania akumulatora wskaźnik jest pomarańczowy. Po rozładowaniu akumulatora wskaźnik jest czerwony.
Gdy wyświetla się pełny wskaźnik naładowania akumulatora, a system nawigacyjny wyznaczył aktywną trasę, dodawany jest symbol reprezentujący poziom naładowania akumulatora wysokonapięciowego potrzebny do dotarcia do miejsca docelowego lub następnej stacji ładowania.
Status ładowania
Dodatkowe informacje dotyczące ładowania są wyświetlane po włączeniu zasilania pojazdu bez naciskania pedału hamulca, gdy pojazd jest podłączony do sieci elektrycznej. Status ładowania obejmuje godzinę rozpoczęcia lub zakończenia ładowania. Ustawienia ładowania pojazdu można zmienić na ekranie dotykowym.   Patrz   Ustawianie harmonogramu i preferencji ładowania
Poziom naładowania wymagany do dotarcia do celu
Gdy w systemie nawigacyjnym jest wyznaczona aktywna trasa, wyświetlacz zestawu wskaźników pokazuje poziom naładowania wymagany do dotarcia do miejsca docelowego oraz czas, gdy ten poziom naładowania zostanie osiągnięty.