Akumulator 12 V
Image Shown Without Description  Zapala się po włączeniu pojazdu, aby zasygnalizować prawidłowe działanie.
Jeżeli świeci się podczas jazdy, oznacza to, że pojazd wymaga naprawy. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.
Prowadzenie pojazdu, gdy świeci się ta lampka ostrzegawcza, powoduje rozładowywanie akumulatora 12 V. Jeśli musisz prowadzić pojazd, gdy świeci się ta lampka, wyłącz wszystkie akcesoria.
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
Image Shown Without Description   Jeżeli świeci się podczas jazdy, oznacza to, że konieczny jest serwis układu. Nadal możliwe jest normalne hamowanie bez funkcji układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.
Układ hamulcowy
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Zapala się po włączeniu hamulca postojowego, gdy pojazd jest włączony.Jeśli lampka zapali się podczas jazdy, upewnij się, że hamulec postojowy został zwolniony.Jeżeli hamulec postojowy jest zwolniony, lampka sygnalizuje niski poziom płynu hamulcowego lub układ hamulcowy wymaga naprawy. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.
Wskazówka:   Lampki mogą się różnić w zależności od kraju.
Niedomknięte drzwi
Image Shown Without Description  Zapala się, gdy pojazd jest włączony i są otwarte któreś drzwi.
Elektryczny hamulec postojowy
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Zapala się lub błyska na żółto, gdy elektryczny hamulec postojowy wymaga naprawy.
Temperatura płynu chłodzącego silnika elektrycznego
Image Shown Without Description  Jeśli lampka zapala się podczas jazdy, oznacza to przegrzewanie się silnika elektrycznego.
Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób, i wyłącz silnik elektryczny.
Sprawdź poziom płynu chłodzącego.
Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.
Zapnij pas bezpieczeństwa
Image Shown Without Description  Zapala się i rozbrzmiewa dźwięk, dopóki nie zostaną zapięte pasy bezpieczeństwa.
Akumulator wysokonapięciowy
Image Shown Without Description  Świeci na niebiesko w normalnych warunkach. Jeśli świeci na pomarańczowo, poziom naładowania akumulatora jest niski. Jeśli świeci na czerwono, akumulator jest rozładowany.
Pokrywa komory silnika otwarta
Image Shown Without Description  Zapala się, gdy pojazd jest włączony, a pokrywa komory silnika nie jest całkowicie zamknięta. Jak najszybciej zatrzymaj samochód z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Całkowicie zamknij pokrywę komory silnika przed jazdą.
Układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu (jeśli jest w wyposażeniu)
Image Shown Without Description  Świeci się, gdy występuje usterka układu kontroli pasa ruchu lub układ jest wyłączony.
Funkcja Driver Alert (jeśli jest w wyposażeniu)
Image Shown Without Description  Świeci się, gdy występuje usterka funkcji Driver Alert lub układ jest wyłączony.
Oblodzona nawierzchnia
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nawet jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 4 °C, nie ma pewności, że droga jest wolna od zagrożeń typowych dla niepogody.

Image Shown Without Description  Zapala się, gdy temperatura powietrza na zewnątrz spada poniżej 4 °C.
Drzwi tyłu nadwozia otwarte
Image Shown Without Description  Zapala się, gdy pojazd jest włączony, a tylny bagażnik nie jest całkowicie zamknięty.
Ograniczona wydajność
Image Shown Without Description  Zapala się, gdy wydajność pojazdu jest ograniczona ze względu na niską lub wysoką temperaturę akumulatora.Jedź ostrożnie. Pozostaw pojazd podłączony do systemu ładowania, gdy nie jest używany, aby zapewnić utrzymanie właściwej temperatury akumulatora.
Niskie ciśnienie w oponach
Image Shown Without Description  Zapala się, gdy ciśnienie powietrza w oponach jest niskie. Jeśli się świeci, jak najszybciej sprawdź ciśnienie w oponach. Jeśli zacznie błyskać w dowolnym momencie, jak najszybciej zleć sprawdzenie układu.
Niski poziom płynu do spryskiwaczy
Image Shown Without Description  Zapala się, gdy poziom płynu do spryskiwaczy jest niski.
Awaria zespołu napędowego
Image Shown Without Description  Zapala się, gdy zespół napędowy wymaga naprawy. Jak najszybciej zleć sprawdzenie układu.
Zatrzymaj pojazd bezpiecznie
Image Shown Without Description  Zapala się, gdy wymagany jest serwis podzespołu elektrycznego lub gdy dojdzie awarii, która spowoduje wyłączenie pojazdu lub przełączenie go w tryb awaryjny.
Pojazd podłączony do sieci
Image Shown Without Description  Zapala się, gdy pojazd zostanie podłączony do sieci.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK