OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Elektryczny układ wspomagania kierownicy jest wyposażony w funkcje diagnostyczne, które stale monitorują system. Jeżeli wykryta zostanie usterka, na wyświetlaczu informacyjnym wyświetlany jest komunikat. Jak najszybciej zatrzymaj samochód z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wyłącz pojazd. Po upływie co najmniej 10 sekund włącz pojazd i sprawdź, czy na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat ostrzegawczy dotyczący układu kierowniczego. Jeśli komunikat ostrzegawczy dotyczący układu kierowniczego znów się pojawi, układ powinien zostać sprawdzony jak najszybciej.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli układ wykryje błąd, możesz nie zauważyć żadnej różnicy w działaniu układu kierowniczego, jednak może być obecna poważna usterka. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu. Niezastosowanie się do tego zalecenia mogłoby spowodować utratę sterowności.

Dostosuj prędkość i styl jazdy do zmniejszonego wspomagania.
Stałe intensywne manewrowanie kierownicą może spowodować konieczność użycia większej siły do obracania kierownicy. Ma to na celu zapobieganie wewnętrznemu przegrzaniu oraz uszkodzeniu układu kierowniczego. W takiej sytuacji nie stracisz możliwości kierowania pojazdem ręcznie ani nie nastąpi uszkodzenie układu. Normalny sposób kierowania i jazdy umożliwi ostygnięcie układu i powrót wspomagania kierownicy do normalnego działania.
Wskazówka:   Nie ma zbiornika płynu, który należałoby sprawdzać lub napełniać.
Gdy pojazd nadal jest w ruchu, może dojść do znacznego zmniejszenia wspomagania kierownicy lub utraty wspomagania kierownicy, jeśli:
  • Wyłączysz pojazd.
  • Twój pojazd straci zasilanie elektryczne.
  • Twój pojazd wykrywa usterkę.
Gdy pojazd jest wyłączony i zaczyna się poruszać, wspomaganie kierownicy nie działa.