Komunikat   Wymagane czynności  
Blokada kierownicy awaria Natychmiast serwis
Układ wspomagania kierownicy wykrył stan wymagający naprawy.Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.  
Awaria układu kierowniczego Zatrzymaj pojazd
Układ wspomagania kierownicy nie działa.Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu.Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.  
Awaria wspomagania kierownicy Serwis!
Układ wspomagania kierownicy wykrył stan wymagający naprawy.Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.  
Blokada kier. awaria Natych. serwis
Układ kierowniczy wykrył stan, który może uniemożliwić uruchomienie pojazdu.Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.