Gdy pojazd zbliża się do obiektu, słychać sygnał ostrzegawczy. W miarę jak pojazd zbliża się do obiektu, częstotliwość sygnałów akustycznych wzrasta.Gdy przeszkoda znajduje się w odległości równiej lub mniejszej niż 30 cm od tylnego zderzaka, włącza się sygnał ciągły.
Jeżeli pojazd stoi przez kilka sekund, ostrzeżenie akustyczne się wyłączy. Jeżeli pojazd zacznie jechać do tyłu, sygnał zabrzmi ponownie.
Wskazówka:   Gdy system czujników parkowania emituje sygnał akustyczny, system audio może obniżyć ustawioną głośność.