Przednie czujniki parkowania są aktywne, gdy wybrane jest dowolne położenie, z wyjątkiem położenia parkowania (P), a prędkość pojazdu jest mniejsza niż 8 km/h.
Obszar wykrywania czujników wynosi do 70 cm od zderzaka.
Przy wybranym biegu wstecznym (R) przednie czujniki parkowania wykrywają obiekty, gdy pojazd porusza się z małą prędkością lub obiekt zbliża się do pojazdu, i generują sygnały dźwiękowe ostrzegające np. przed innym pojazdem jadącym z małą prędkością. Jeżeli pojazd stoi przez kilka sekund, ostrzeżenie akustyczne się wyłączy. Wskazanie wizualne jest zawsze aktywne na biegu wstecznym (R).
Po włączeniu dowolnego biegu do przodu przednie czujniki parkowania generują ostrzeżenia dźwiękowe i wskazania wizualne, gdy prędkość pojazdu nie przekracza 8 km/h i w zasięgu wykrywania zostanie wykryty obiekt. Jeżeli pojazd stoi przez kilka sekund, wskazanie wizualne i ostrzeżenie dźwiękowe się wyłączą.
Jeśli wybrane jest położenie neutralne (N), przednie i tylne czujniki generują wizualne wskazania tylko wtedy, gdy pojazd jedzie z prędkością niższą niż 8 km/h, a w obszarze wykrywania zostaną wykryte przeszkody. Po zatrzymaniu pojazdu wskazanie wizualne i ostrzeżenie dźwiękowe wyłączą się po kilku sekundach.