Przednie czujniki parkowania są aktywne, gdy wybrane jest dowolne położenie, z wyjątkiem położenia parkowania (P), a prędkość pojazdu jest mniejsza niż 8 km/h.
Obszar wykrywania czujników wynosi do 70 cm od przedniego zderzaka.
Przy wybranym biegu wstecznym (R) przednie czujniki parkowania wykrywają obiekty i generują ostrzeżenia dźwiękowe, gdy pojazd porusza się z małą prędkością a jakiś obiekt zbliża się do pojazdu, np. inny pojazd jadący z małą prędkością. Jeżeli pojazd stoi przez kilka sekund, ostrzeżenie dźwiękowe się wyłączy. Wskazanie wizualne jest zawsze aktywne na biegu wstecznym (R).
Po włączeniu dowolnego biegu do przodu przednie czujniki parkowania generują ostrzeżenia dźwiękowe i wskazania wizualne, gdy prędkość pojazdu nie przekracza 8 km/h i w obszarze wykrywania zostanie wykryty obiekt. Jeżeli pojazd stoi przez kilka sekund, wskazanie wizualne i ostrzeżenie dźwiękowe się wyłączą.
Jeśli wybrane jest położenie neutralne (N), przednie i tylne czujniki generują wizualne wskazania tylko wtedy, gdy pojazd jedzie z prędkością niższą niż 8 km/h, a układ wykrywa przeszkody w obszarach wykrywania. Po zatrzymaniu pojazdu wskazanie wizualne i ostrzeżenie dźwiękowe wyłączą się po kilku sekundach.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK