Gdy przeszkoda znajduje się w odległości nie większej niż 70 cm od przedniego zderzaka, włącza się sygnał ostrzegawczy. W miarę jak pojazd zbliża się do obiektu, częstotliwość sygnałów akustycznych wzrasta.
Gdy obiekt znajduje się w odległości równiej lub mniejszej niż 30 cm od przedniego zderzaka, włącza się ciągły sygnał ostrzegawczy.
Wskazówka:   Jeśli wykryte obiekty znajdują się w odległości równiej lub mniejszej niż 30 cm od pojazdu, wskazanie wizualne pozostaje włączone.