OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Aby uniknąć obrażeń, zawsze zachowuj ostrożność, gdy włączony jest bieg wsteczny (R), i gdy korzystasz z systemu czujników.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  System może nie wykrywać obiektów o powierzchni pochłaniającej fale. Należy zawsze zachowywać ostrożność podczas jazdy. Niezachowanie ostrożności może doprowadzić do kolizji.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Systemy kontroli ruchu ulicznego, lampy świetlówkowe, zła pogoda, hamulce pneumatyczne oraz zewnętrzne silniki i wentylatory mogą wpływać na prawidłowość działania systemu czujników. Może to powodować zmniejszenie skuteczności lub błędne ostrzeżenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  System może nie wykryć małych lub ruchomych obiektów, zwłaszcza takich, które znajdują się blisko podłoża.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  System czujników parkowania pomaga w wykrywaniu przeszkód wyłącznie wówczas, gdy pojazd porusza się z małą prędkością. W celu uniknięcia obrażeń zachowaj ostrożność podczas korzystania z systemu czujników parkowania.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli czujnik zostanie zablokowany, system może nie działać.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych system może nie działać. Deszcz, śnieg i pył wodny mogą ograniczać działanie czujnika.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika nastąpi uszkodzenie, pojazd należy poddać kontroli najszybciej, jak to będzie możliwe.

Wskazówka:   Uszkodzenie pojazdu powodujące nieprawidłowe ustawienie czujników spowoduje niedokładne pomiary lub fałszywe ostrzeżenia.
Po podłączeniu przyczepy do pojazdu tylne czujniki parkowania wykrywają przyczepę i generują alarm. Aby uniknąć tych alarmów, wyłącz czujniki parkowania, gdy do pojazdu jest podłączona przyczepa.
Wskazówka:   Pojazd może wykrywać podłączone przyczepy i w takich przypadkach czujniki parkowania wyłączą się automatycznie.
Wskazówka:   Pewne dodatkowe urządzenia zamontowane w obszarze zderzaka lub nakładki, takie jak duże złącza przyczepy, bagażniki na rowery lub deski surfingowe, wsporniki tablicy rejestracyjnej, nakładki zderzaka oraz wszelkie inne urządzenia, które mogą blokować normalny obszar wykrywania systemu czujników parkowania, mogą generować fałszywe ostrzeżenia. Niefabryczne koła zapasowe lub osłony kół zapasowych zamontowane do tylnej klapy mogą powodować fałszywe ostrzeżenia systemu czujników parkowania. Usuń dodatkowe urządzenia, aby zapobiec fałszywym alarmom.
Wskazówka:   Pamiętaj o oczyszczaniu czujników ze śniegu, lodu i nagromadzonych zabrudzeń.Jeśli czujniki będą zakryte, wpłynie to na skuteczność działania systemu.
Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia czujników.
Wskazówka:   Podczas korzystania z zaprogramowanego kluczyka MyKey nie można wyłączyć czujników parkowania.Patrz   MyKey™