Obszar wykrywania czujników wynosi do 60 cm po bokach pojazdu.
Boczne czujniki parkowania mogą nie działać w następujących sytuacjach:
  • Gdy pojazd stoi przez ponad dwie minuty.
  • Gdy włączy się układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.
  • Gdy włączy się układ kontroli trakcji.
  • Gdy w pojeździe jest wybrane położenie parkowania (P).
  • Gdy informacje o kącie skrętu kierownicy są niedostępne. Aby zresetować informacje o kącie skrętu kierownicy, należy przejechać prosto co najmniej 150 m z prędkością powyżej 30 km/h.
Wskazówka:   W przypadku wyłączenia układu kontroli trakcji wyłącza się również system bocznych czujników.
Aby ponownie zainicjalizować układ, przejedź odcinek równy długości pojazdu.
Boczne czujniki parkowania nie wykrywają obiektu, który zbliża się do boku pojazdu, np. innego pojazdu jadącego z małą prędkością, jeżeli nie znajdzie się on w zasięgu przedniego lub tylnego czujnika parkowania.
Jeśli wybrany jest bieg wsteczny (R), układ bocznych czujników generuje ostrzeżenia akustyczne. Kiedy pojazd porusza się powoli, układ wykrywa przeszkody w odległości do 60 cm, gdy znajdują się na torze ruchu pojazdu. Jeżeli pojazd stoi przez kilka sekund, ostrzeżenie akustyczne się wyłączy. Wskazanie wizualne jest zawsze obecne na biegu wstecznym (R).
Jeśli wybrane jest położenie neutralne (N), układ bocznych czujników generuje wskazanie wizualne tylko wtedy, gdy pojazd porusza się powoli i przednie lub tylne czujniki parkowania wykryją przeszkodę, a przeszkoda znajdująca się z boku jest w odległości nie większej niż 60 cm od boku pojazdu. Jeżeli pojazd stoi przez kilka sekund, wskazanie wizualne się wyłączy.
Jeśli wybrane jest położenie do jazdy (D) lub jakikolwiek inny bieg do przodu, układ bocznych czujników generuje ostrzeżenia akustyczne i wizualne. Kiedy pojazd porusza się powoli, układ wykrywa przeszkody w odległości do 60 cm, gdy znajdują się na torze ruchu pojazdu. Jeżeli pojazd stoi przez kilka sekund, wskazanie wizualne i ostrzeżenie dźwiękowe się wyłączą.