Gdy boczne czujniki parkowania wykryją obiekt, który znajduje się w obszarze wykrywania na torze ruchu pojazdu, zabrzmi ostrzeżenie akustyczne. W miarę jak pojazd zbliża się do danego obiektu, częstotliwość sygnałów akustycznych wzrasta.