Układ Driver Alert emituje ostrzeżenie, jeśli stwierdzi, że kierowca staje się senny lub jego styl jazdy ulega pogorszeniu.