OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli czujesz zmęczenie, rób regularne przerwy na odpoczynek. Nie czekaj na ostrzeżenie przez układ.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Pewne style jazdy mogą powodować emitowanie ostrzeżeń przez układ nawet wówczas, gdy kierowca nie czuje się zmęczony.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych układ może nie działać. Deszcz, śnieg i pył wodny mogą ograniczać działanie czujnika.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ nie będzie działał, jeśli czujnik nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu na jezdni.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika nastąpi uszkodzenie, pojazd należy poddać kontroli najszybciej, jak to będzie możliwe.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli pojazd jest wyposażony w zestaw zawieszenia niezatwierdzony przez nas, układ może nie działać prawidłowo.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo, gdy czujnik jest zasłonięty. Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zanieczyszczenia i obiekty ograniczające widoczność.

Wskazówka:   Jeśli coś blokuje kamerę lub przednia szyba jest uszkodzona, układ Driver Alert może nie działać.