Aby włączyć lub wyłączyć układ, użyj ekranu dotykowego:
  1. Otwórz menu pojazdu.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Włącz lub wyłącz Driver Alert.
Wskazówka:   Układ pozostanie włączony lub wyłączony w zależności od tego, jakie ustawienie zostało ostatnio wprowadzone.
Resetowanie układu oceny czujności kierowcy Driver Alert
Możesz zresetować układ, wykonując jedną z poniższych czynności:
  • Wyłączając i włączając zapłon.
  • Zatrzymując pojazd, a następnie otwierając i zamykając drzwi kierowcy.