1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Włącz lub wyłącz Driver Alert.
Wskazówka:   Układ pozostanie włączony lub wyłączony w zależności od tego, jakie ustawienie zostało ostatnio wprowadzone.
Resetowanie układu oceny czujności kierowcy Driver Alert
Możesz zresetować układ, wykonując jedną z poniższych czynności:
  • Wyłączając i włączając pojazd.
  • Zatrzymując pojazd, a następnie otwierając i zamykając drzwi kierowcy.