Ostrzeżenia układu
System ostrzegania działa w dwóch etapach:
  1. Emitowane jest tymczasowe ostrzeżenie sugerujące, że kierowca powinien odpocząć. Komunikat ten pojawia się tylko przez chwilę.
  1. Jeśli kierowca nie odpocznie, a układ nadal wykrywa pogorszenie stylu jazdy, wyemituje kolejne ostrzeżenie. Pozostanie ono w zestawie wskaźników, dopóki nie zostanie skasowane przez kierowcę.
Wskazówka:   Układ nie emituje ostrzeżenia w razie spadku prędkości pojazdu poniżej wartości ok. 65 km/h.