OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ nie wykrywa pojazdów poruszających się w innym kierunku ani zwierząt. Korzystaj z hamulców, gdy zajdzie taka potrzeba. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ nie działa podczas szybkiego przyspieszania i manewrowania kierownicą. Niezachowanie ostrożności może spowodować kolizję lub obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może działać w ograniczonym zakresie w przypadku niskiej temperatury otoczenia i trudnych warunków pogodowych. Śnieg, lód, deszcz, pył wodny i mgła mogą negatywnie wpływać na działanie układu. Pamiętaj o oczyszczaniu kamery przedniej oraz radaru ze śniegu i lodu. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli pojazd jest mocno obciążony lub holujesz przyczepę. Takie warunki mogą spowodować obniżenie wydajności tego systemu. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ nie może zapobiec wszystkim wypadkom. Układ nie zastępuje konieczności oceny sytuacji przez kierowcę i utrzymania bezpiecznego odstępu oraz prędkości.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Skuteczność układu może się zmniejszyć w sytuacjach, w których kamera pojazdu ma ograniczone możliwości wykrywania. Takie sytuacje obejmują między innymi bezpośrednie lub niskie promieniowanie słoneczne, pojazdy jadące nocą bez włączonych świateł tylnych, niekonwencjonalne rodzaje pojazdów, pieszych lub rowerzystów, którzy znajdują się na złożonym tle, biegnących pieszych lub szybko jadących rowerzystów, pieszych lub rowerzystów, którzy są częściowo zasłonięci lub których system nie może odróżnić od grupy. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia lub śmierć.