Funkcja Pre-collision Assist zależy od zdolności wykrywania jej kamery i czujników. Zasłonięcie lub uszkodzenie tych obszarów może ograniczyć wykrywanie lub uniemożliwić działanie układu.   Patrz   Lokalizacja czujników funkcji Pre-collision Assist
Układ jest aktywny przy prędkości 5 km/h i wyższych.
Wskazówka:   Wspomaganie hamowania i aktywne hamowanie są aktywne do maksymalnej prędkości pojazdu.
Wskazówka:   Funkcja Pre-collision Assist wyłącza się automatycznie, gdy kierowca ręcznie wyłączy układ AdvanceTrac™.
Ograniczenia w wykrywaniu pieszych
Wykrywanie pieszych jest aktywne przy prędkości do 80 km/h.
Wykrywanie pieszych działa optymalnie, gdy wykrywane zagrożenia dają się wyraźnie określić. Skuteczność układu może się zmniejszyć w sytuacji, gdy piesi biegną, są częściowo zasłonięci, znajdują się na złożonym tle lub nie można ich wyróżnić z grupy.
Ograniczenia w wykrywaniu rowerzystów
Wykrywanie rowerzystów jest aktywne przy prędkości do 80 km/h.
Wykrywanie rowerzystów działa optymalnie, gdy wykrywane zagrożenia dają się wyraźnie określić. Poziom wykrywania układu może się zmniejszyć w sytuacji, gdy rowerzyści poruszają się szybko, są częściowo zasłonięci, znajdują się na złożonym tle lub nie można ich wyróżnić z grupy.
Asystent skrzyżowań
Układ Pre-collision Assist może zadziałać w sytuacji, gdy skręcasz, przecinając tor jazdy pojazdu jadącego z naprzeciwka lub tor ruchu pieszych. Wykrywanie pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka jest aktywne, jeżeli pojazd porusza się z prędkością do 80 km/h. Wykrywanie przechodzących pieszych na skrzyżowaniu jest aktywne, jeżeli pojazd porusza się z prędkością do 30 km/h.
Image Shown Without Description