Nie można wyłączyć układu.
Regulacja ustawień układu ostrzegającego przed kolizją Pre-collision Assist
Poniższe ustawienia można dostosować za pomocą elementów sterowania w menu układu Pre-collision Assist.
  • Wybrać jedno z trzech możliwych ustawień czułości ostrzeżeń i funkcji ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu.
  • Włączyć lub wyłączyć funkcję wskazania odległości i ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu.
  • W razie potrzeby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego hamowania awaryjnego.
  • W razie potrzeby włączyć lub wyłączyć wspomaganie omijania przeszkody.
Wskazówka:   Funkcje automatycznego hamowania awaryjnego i wspomagania omijania przeszkody włączają się automatycznie po każdym uruchomieniu pojazdu.
Wskazówka:   Wyłączenie funkcji automatycznego hamowania awaryjnego spowoduje też wyłączenie wspomagania omijania przeszkody.