Image Shown Without Description
1.Kamera.
2.Czujnik radaru.
Jeśli na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat dotyczący zablokowania czujnika lub kamery, oznacza to, że coś zakłóca sygnały radaru lub obraz z kamery. Czujnik radaru znajduje się za nakładką pośrodku dolnej kraty wlotu powietrza. W przypadku zablokowania czujnika lub kamery układ może nie działać lub jego działanie będzie ograniczone.   Patrz   Funkcja Pre-collision Assist – komunikaty informacyjne
Wskazówka:   Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest wolne pole widzenia kamery na drogę. Napraw wszelkie uszkodzenia szyby przedniej w okolicy pola widzenia kamery.
Wskazówka:   W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub uderzenia w przód pojazdu wyposażonego w czujnik radarowy obszar wykrywania radaru może ulec zmianie. Może to być przyczyną braku wykrywania lub błędnego wykrywania pojazdów. Zleć serwis pojazdu w celu sprawdzenia radaru pod kątem prawidłowego zasięgu i działania.
Wskazówka:   Jeśli pojazd wykryje zbyt wysoką temperaturę w pobliżu kamery lub ewentualne rozregulowanie, na wyświetlaczu informacyjnym może się pojawić komunikat sygnalizujący chwilową niedostępność czujnika. Gdy warunki działania poprawią się, komunikat zniknie. Na przykład, gdy temperatura w pobliżu czujnika spadnie lub czujnik pomyślnie przejdzie ponowną kalibrację.