Image Shown Without Description
1.Kamera.
2.Czujnik radaru.
Jeśli na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się komunikat dotyczący zablokowania czujnika lub kamery, oznacza to, że coś zakłóca sygnały radaru lub blokuje kamerę na przedniej szybie. Czujnik radaru znajduje się za nakładką pośrodku dolnej kraty wlotu powietrza. W przypadku zablokowania czujnika lub kamery układ może nie działać lub jego działanie będzie ograniczone.   Patrz   Funkcja Pre-collision Assist – komunikaty informacyjne
Wskazówka:   Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest wolne pole widzenia kamery na drogę. Napraw wszelkie uszkodzenia szyby przedniej w okolicy pola widzenia kamery.
Wskazówka:   W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub uderzenia w przód pojazdu wyposażonego w czujnik radarowy obszar wykrywania radaru może ulec zmianie. Może to być przyczyną braku wykrywania lub błędnego wykrywania pojazdów. Zleć serwis pojazdu w celu sprawdzenia radaru pod kątem prawidłowego zasięgu i działania.
Wskazówka:   Jeśli pojazd wykryje zbyt wysoką temperaturę w pobliżu kamery lub ewentualne rozregulowanie, na wyświetlaczu zestawu wskaźników może pojawić się komunikat sygnalizujący chwilową niedostępność czujnika. Gdy warunki działania poprawią się, komunikat zniknie. Na przykład, gdy temperatura w pobliżu czujnika spadnie lub czujnik pomyślnie przejdzie ponowną kalibrację.