Image Shown Without Description  Na wyświetlaczu zestawu wskaźników zapala się lampka sygnalizująca, że układ jest wyłączony, niedostępny lub jego działanie jest tymczasowo ograniczone ze względu na zewnętrzne warunki środowiskowe.
Wskazówka:   Jeśli lampka zapala się bez towarzyszącego jej komunikatu informacyjnego, nie są konieczne żadne działania.   Patrz   Zasady bezpieczeństwa dotyczące funkcji Pre-collision Assist

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK