Image Shown Without Description  Na wyświetlaczu zestawu wskaźników zapala się lampka sygnalizująca, że układ jest wyłączony, niedostępny lub jego działanie jest tymczasowo ograniczone ze względu na zewnętrzne warunki środowiskowe.
Wskazówka:   Jeśli lampka kontrolna świeci się bez odpowiedniego komunikatu informacyjnego, upewnij się, że ustawienie automatycznego hamowania awaryjnego jest włączone.   Patrz   Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego hamowania awaryjnego.  Nie jest wymagane żadne działanie, chyba że pojawi się komunikat informacyjny.
  Patrz   Zasady bezpieczeństwa dotyczące funkcji Pre-collision Assist