Usuwanie usterek kamery
Fragment szyby przedniej przed kamerą jest zabrudzony lub zasłonięty.Oczyść zewnętrzną powierzchnię szyby przedniej przed kamerą.Fragment szyby przedniej przed kamerą jest czysty, ale komunikat jest nadal wyświetlany na wyświetlaczu zestawu wskaźników.Odczekaj chwilę. Stwierdzenie usunięcia przeszkody może zająć kamerze kilka minut.
Usuwanie usterek radaru (jeśli jest w wyposażeniu)
Powierzchnia radaru w kracie wlotu powietrza jest zabrudzona lub zasłonięta.Oczyść powierzchnię kraty wlotu powietrza przed radarem lub usuń przedmiot, który jest źródłem zakłóceń.Powierzchnia radaru w kracie wlotu powietrza jest czysta, ale komunikat jest nadal wyświetlany na wyświetlaczu zestawu wskaźników.Odczekaj chwilę. Stwierdzenie usunięcia przeszkody może zająć radarowi kilka minut.Sygnały radaru są zakłócane przez ulewny deszcz, pył wodny lub mgłę.Układ Pre-collision Assist jest tymczasowo wyłączony. Wkrótce po poprawieniu się warunków pogodowych układ Pre-collision Assist włącza się ponownie.Rozbryzgi wody, śnieg lub lód na powierzchni drogi mogą zakłócać sygnały radaru.Układ Pre-collision Assist jest tymczasowo wyłączony. Wkrótce po poprawieniu się warunków pogodowych układ Pre-collision Assist włącza się ponownie.Radar jest rozregulowany na skutek uderzenia z przodu pojazdu.Zleć serwis pojazdu w celu sprawdzenia radaru pod kątem prawidłowego zasięgu i działania.