OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Drzwi pojazdu i bagażnik powinny być zaryglowane, a klucze i nadajniki zdalnego sterowania poza zasięgiem dziecka. Dzieci bez nadzoru mogłyby zamknąć się w bagażniku i doznać obrażeń. Należy nauczyć dzieci, aby nie bawiły się w pojazdach.

Wskazówka:   Pokrywa przedniego bagażnika działa tylko w położeniu parkowania (P). Jeśli wystąpi problem z wykonaniem polecenia otwarcia lub zamknięcia, zabrzmi sygnał akustyczny i w zestawie wskaźników pojawi się komunikat ostrzegawczy.
Wskazówka:   Nie zawieszaj żadnych ciężarów na pokrywie przedniego bagażnika. Mogłoby to spowodować uszkodzenie pokrywy i jej elementów. Przed obsługą pokrywy usuń z niej wszelkie zbyt ciężkie przedmioty. Jeśli pokrywa zaczyna się zamykać po całkowitym otwarciu, może na niej spoczywać zbyt duży ciężar albo mogła ulec uszkodzeniu sprężyna gazowa. Rozlega się powtarzalny dźwięk i pokrywa zamyka się pod kontrolą. Jeśli pokrywa nadal się zamyka po otwarciu, należy zlecić sprawdzenie systemu Autoryzowanemu Dealerowi.
Wskazówka:   Nie pozostawiaj otwartego przedniego bagażnika podczas jazdy. Może to doprowadzić do uszkodzenia przedniego bagażnika oraz jego podzespołów.