OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Drzwi pojazdu i bagażnik powinny być zaryglowane, a klucze i nadajniki zdalnego sterowania poza zasięgiem dziecka. Dzieci bez nadzoru mogłyby zamknąć się w bagażniku i doznać obrażeń. Należy nauczyć dzieci, aby nie bawiły się w pojazdach.

Wskazówka:   Pokrywa przedniego bagażnika działa jedynie wtedy, gdy w pojeździe wybrane jest położenie parkowania (P). Jeśli wystąpi problem z wykonaniem polecenia otwarcia lub zamknięcia, zabrzmi sygnał akustyczny a w zestawie wskaźników pojawi się komunikat ostrzegawczy.
Wskazówka:   Nie zawieszaj żadnych ciężkich przedmiotów na pokrywie przedniego bagażnika. Mogłoby to spowodować uszkodzenie pokrywy i jej elementów. Przed obsługą pokrywy przedniego bagażnika usuń z niej wszelkie zbyt ciężkie przedmioty. Jeśli pokrywa przedniego bagażnika zaczyna się zamykać po całkowitym otwarciu, może na niej spoczywać zbyt duży ciężar albo mogła ulec uszkodzeniu sprężyna gazowa. Rozlega się powtarzalny dźwięk a pokrywa przedniego bagażnika zamyka się pod kontrolą. Jeśli pokrywa przedniego bagażnika nadal zamyka się po otwarciu, należy zlecić sprawdzenie układu.
Wskazówka:   Nie pozostawiaj otwartej pokrywy przedniego bagażnika podczas jazdy. Mogłoby to spowodować uszkodzenie pokrywy i jej elementów.