OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ klimatyzacji jest napełniony czynnikiem chłodniczym pod wysokim ciśnieniem. Układ czynnika chłodniczego może być serwisowany tylko przez wykwalifikowany personel. Otwieranie układu czynnika chłodniczego może spowodować obrażenia ciała.

Stosuj czynnik chłodzący i olej układu klimatyzacji zgodne z określoną specyfikacją.
Niestosowanie czynnika chłodzącego i oleju układu klimatyzacji zgodnych z określoną specyfikacją może powodować:
  • Uszkodzenie podzespołów nieobjęte gwarancją pojazdu.
  • Obniżenie osiągów pojazdu.
  • Zmniejszenie zasięgu.
Pojemność

Wersja   Czynnik chłodniczy   Olej układu klimatyzacji  
Wszystkie.   0,6 kg140 ml

Materiały

NazwaSpecyfikacja
Czynnik chłodniczy - R-1234yfWSS-M17B21-A
 
A/C Olej sprężarkowy DE-BEV
DU7J-M2C31-BA
WSS-M2C31-B2