Funkcje ograniczone zależnie od prędkości
Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem niektóre funkcje nie są dostępne w czasie jazdy lub gdy pojazd porusza się z prędkością powyżej 8 km/h. Ustawienia, które nie mają krytycznego znaczenia podczas jazdy pojazdem, są wyświetlone na wyświetlaczu jako ograniczone. Niektóre z tych ustawień to:
  • Aktualizacje oprogramowania.
  • Konfiguracja profili osobistych.
  • Konfiguracja trybu dla parkingowych.
  • Ustawienia asystenta kierowcy.
  • Konfiguracja MyKey.
  • Konfiguracja kodu klawiatury drzwi.
Dostęp do ograniczonych funkcji zostanie odblokowany, gdy pojazd się zatrzyma.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay