Menu aplikacji
Missing Image  Naciśnij przycisk, aby otworzyć lub zamknąć menu aplikacji. Zawiera ono aplikacje systemu oraz połączonych urządzeń.
Wskazówka:   Ikona może ulec zmianie w zależności od ustawień osobistych.
Menu pojazdu
Missing Image  Naciśnij przycisk, aby otworzyć lub zamknąć menu pojazdu. Zawiera ono ustawienia funkcji pojazdu.