Interakcja głosowa umożliwia użytkownikowi sterowanie funkcjami pojazdu za pomocą poleceń konwersacyjnych.