Podłączenie telefonu powoduje zapisanie danych dotyczących kontaktów i połączeń w pojeździe. Dane te są wykorzystywane do dostarczania inteligentnych sugestii. Funkcję tę można wyłączyć w menu ustawień ekranu dotykowego.   Patrz   Ustawienia profilu osobistego
Wskazówka:   Anulowanie sparowania telefonu spowoduje usunięcie danych dotyczących kontaktów i połączeń z pojazdu i zlikwiduje inteligentne sugestie dotyczące połączeń.
Przejdź do menu ustawień w swoim urządzeniu i włącz funkcję Bluetooth®.
Missing Image  Wybierz opcję telefonu z menu funkcji.
  1. Wybierz Dodaj telefon.
  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować urządzenie.