Podłączenie telefonu powoduje zapisanie danych dotyczących kontaktów i połączeń w pojeździe.
Wskazówka:   Dane te są wykorzystywane do dostarczania inteligentnych sugestii. Funkcję tę można wyłączyć w menu ustawień ekranu dotykowego.   Patrz   Ustawienia profilu osobistego
Wskazówka:   Rozparowanie telefonu spowoduje usunięcie z pojazdu danych dotyczących kontaktów i połączeń i zatrzyma inteligentne sugestie dotyczące połączeń.
  1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona w Twoim urządzeniu.
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Lista telefonów.
  1. Wybierz Dodaj telefon.
  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować urządzenie.