Missing Image  Naciśnij, aby wyświetlić ulubione kontakty.Missing Image  Naciśnij, aby wyświetlić ostatnie połączenia.
Missing Image  Naciśnij, aby wyświetlić kontakty.Missing Image  Naciśnij, by użyć klawiatury telefonu.
Missing Image  Naciśnij, aby wyświetlić ostatnie wiadomości tekstowe.Missing Image  Naciśnij, aby wyświetlić ostatnie e-maile.
Naciśnij strzałkę w dół, aby wyświetlić dodatkowe pozycje dotyczące podłączonego urządzenia.
Missing Image  Naciśnij, aby rozpocząć interakcję głosową.Missing Image  Naciśnij, aby przełączyć się do innego podłączonego urządzenia.
Missing Image  Naciśnij, aby wyciszyć powiadomienia.Missing Image  Naciśnij, aby otworzyć ustawienia telefonu.